Under tisdagen fattades beslut om att ambulanser ska omdirigeras till grannsjukhusen i Kalix och Piteå, där läget är stabilare på akuterna. Anledningen är att det är så pass överbelastat på akuten på Sunderby sjukhus att det inte går att ta emot fler patienter. Tillströmningen av nya patienter är stor, samtidigt som det råder skriande brist på vårdplatser.

– Det är många patienter just nu på akutmottagningen och de som är i behov av slutenvårdsplatser blir kvar alldeles för länge på akuten. Det innebär att vi får längre väntetider helt enkelt, sa verksamhetschefen Mattias Josefsson till lokalradion under tisdagen

Det görs en medicinsk bedömning i varje enskilt fall.

–  De patienter som har omedelbart behov av akutsjukvård på närmaste sjukhus ska inte transporteras till Kalix eller Piteå. De påverkas inte. Men möjligheten att åka till ett annat sjukhus ser vi i det här läget som en möjlighet till snabbare och därmed förbättrat patientomhändertagande, sa Kristina Nilsson, verksamhetschef för akut omhändertagande, till SVT Norrbotten, i tisdags.

Det görs även en löpande bedömning över hur länge ambulanserna måste omdirigeras, enligt de ansvariga vid Sunderby sjukhus.