Bild från ett fältsjukhus under övningen Aurora 2017. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Just nu pågår Försvarsmaktens övning Thule på Gotland. I samband med det har en kirurgtropp från Göteborg tillfälligt kommit till ön. Men i framtiden ska den kapaciteten finnas permanent på Gotland. Ett fältsjukhus ska nämligen ingå i regementet framöver.

– Vid höjd beredskap och ytterst krig, kommer vi att få en mer robust sjukvårdskedja på Gotland och vi kommer inte att behöva belasta den civila sjukhusorganisationen i händelse av höjd beredskap eller krig, berättar Magnus Frykvall, chef för Gotlands regemente för SVT Nyheter Öst.

Han säger att ett fältsjukhus också är viktigt för soldaternas stridsmoral: soldater och officerare måste känna att de blir omhändertagna i händelse av krig.

Rysslands invasion av Ukraina har försämrat det säkerhetspolitiska läget för Sverige. Det gör att de förstärkningar av försvaret på Gotland som varit planerade fram till 2032, kommer att skyndas på, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Den nu pågående Thule är en del av denna »forcerade förmågehöjning«.

Tidigare under pandemin sattes fältsjukhus tillfälligt upp på olika håll i landet, bland annat i Göteborg och Helsingborg, för att stötta den hårt pressade sjukvården. Då undersöktes också om fältsjukhus kunde flyttas till andra typiska turistregioner, däribland Gotland. Men nu ska alltså Gotland få ett eget fältsjukhus knutet till regementet P18.

Läs även:
»Vi planerar med berått mod för en sjukvårdskatastrof«
Fler läkare behövs i Försvarsmakten
Fältsjukhus kan flyttas till turistregioner