Erik Sköldenberg. Foto: Danderyds sjukhus

– Erik Sköldenberg besitter en unik kompetens, som är perfekt för uppdraget. Han har en djup förståelse för verksamhetgolvets kärnprocesser i kombination med betydande kunskaper kring hur man drar nytta av databaserade beslutsstöd för processtyrning, anpassat för sjukvård. I tillägg till detta är Erik en prestigelös person som har lätt att samarbeta med alla, säger Christophe Pedroletti, vd Danderyds Sjukhus AB, i ett pressmeddelande.

Erik Sköldenberg är disputerad specialist i barnkirurgi- och urologi och är fortfarande kirurgiskt aktiv som barnurolog. Han har bland annat arbetat som verksamhetschef, produktionschef och  analyschef. Enligt pressmeddelandet har Erik Sköldenberg också stor erfarenhet av regionalt och nationellt arbete inom IT i hälso- och sjukvården, närmast kommer han från en tjänst som chefläkare med ansvar för digitalisering inom Region Uppsala.

Erik Sköldenberg tillträder sin nya tjänst som operativ direktör den 1 april 2023 och kommer då att ingå i Danderyds sjukhus ledningsgrupp.

Operativ direktör

Tjänsten som operativ direktör är nyinrättad på Danderyds sjukhus. I centrum för uppdraget står vidareutveckling av de sjukhusövergripande beslutsprocesserna, som baseras på indikatorer och nyckeltal. Det data- och analysdrivna beslutsfattandet ska stärkas och vidareutvecklas för att uppnå en förbättrad måluppfyllnad. Det handlar också om att öka samverkan tillsammans med övriga sjukhus, primärvård, geriatriska kliniker och annan vård och omsorg i regionen och kommuner.

Källa: Danderyds sjukhus