Åklagare Henrik Olin hade yrkat på livstids fängelse för mannen som åtalats för mordet på läkaren och psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren. Mordet inträffade under Almedalsveckan i Visby den 6 juli i år.

– Slutsatsen är att hans förmåga att inse handlingarnas innebörd var nedsatt, inte utesluten, sa Henrik Olin under rättegången.

När Gotlands tingsrätt, där åtalsförhandlingarna hållits, nu meddelar domen står det klart att Theodor Engström döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning – inte fängelse.

Tingsrätten konstaterar dock att Theodor Engström »inte saknat förmåga att inse gärningarnas innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt«, och att det av den anledningen inte finns något hinder för att döma honom till fängelse. Däremot resonerar rätten att det å andra sidan heller inte finns några »synnerliga skäl« för att döma honom till annat än rättspsykiatrisk vård, samt att hans behov av psykiatrisk vård inte är så begränsat att det skulle kunna tillgodoses i fängelse.

I sitt åtal yrkade åklagare Henrik Olin på att Theodor Engström skulle dömas för terroristbrott genom mord på Ing-Marie Wieselgren samt för förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord på centerledaren Annie Lööf.

Tingsrätten gör emellertid en annan bedömning och menar att gärningen mot psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren ska ses som mord, men inte som terroristbrott.

Vad beträffar åtalspunkten gällande mordplanerna riktade mot Annie Lööf under Almedalsveckan går dock tingsrätten på åklagarens linje.

I sitt domslut framhåller tingsrätten att flera kriterier måste vara uppfyllda för att ett terroristbrott ska anses vara begått. Förutom själva brottet, här mord, ska även gärningen allvarligt ha kunnat skada Sverige, samt att Theodor Engström ska haft för avsikt att »injaga allvarlig fruktan« hos befolkningen eller delar av befolkningen.

I sitt resonemang menar tingsrätten att det står ställt bortom allt rimligt tvivel att Theodor Engström mördat Ing-Marie Wieselgren, och ska dömas för det. Däremot är rättens bedömning att handlingen inte allvarligt skadat eller allvarligt ha kunnat skada Sverige.

»Utan att på något sätt värdera personer i förhållande till varandra går det ändå att konstatera att beroende på vem som attackeras blir följderna olika.«, skriver tingsrätten i domen.

När det kommer till åtalspunkten om förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord på Annie Lööf resonerar tingsrätten däremot att rekvisiten för en fällande dom är uppfyllda. Theodor Engström har enligt domen erkänt att centerledaren var en av flera måltavlor han planerade att angripa under Almedalsveckan. Han hade också visat ett dokumenterat intresse för just henne under en längre tid.

I domen drar tingsrätten slutsatsen att ett attentat mot Annie Lööf hade fått stora konsekvenser för samhället och att följderna hade blivit vittgående. Hade attentatet genomförts hade det allvarligt kunnat skada Sverige, konstateras i domen.

Theodor Engström döms också för narkotikabrott. Han ska betala skadestånd till Ing-Marie Wiselgrens anhöriga på cirka 700 000 kronor.

Theodor Engström har erkänt sig skyldig till terroristbrott genom mord.

Läs mer:
Åklagaren yrkar på livstids fängelse efter mord på Ing-Marie Wieselgren

Åklagaren: »Ett utvidgat hat mot psykiatrin och mot Sverige«