Året 2022 har också varit ett pandemiår. Ämnet kan kanske inte sägas dominerat debatten på Läkartidningens webbplats det här året. Men den debattartikel som flest läsare klickat sig in på handlar just om covid-19, eller närmare bestämt restriktionerna.  

Den mest klickade debattartikeln från 2022 heter Vad vill samhället egentligen uppnå med nya begränsningar? som Läkartidningens läsare klickade upp 36 400 gånger.  

I debattartikeln undrade Pia Malmquist, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, om det är rätt väg att gå att räkna positiva test, eller om man borde mäta något annat. Hon frågade också retoriskt vad samhället ville uppnå med de dåvarande restriktionerna: handlade det om att fler inte skulle få covid, eller kanske om att fler skulle vaccinera sig?  

På Läkartidningens opinionssida fanns dock en replik på en annan debattartikel med fler klick. Dess titel var Läkemedelsverket: Produkten är ett läkemedel av Lena Björk, tillsynsdirektör på Läkemedelsverket. Den var en replik på debattartikeln Fel att förbjuda fekal mikrobiell transplantation. 

I den ursprungliga debattartikeln skrev läkaren Peter Benno och medförfattare att beslutet att klassificera tillförsel av fekala mikrober som en icke godkänd läkemedelsbehandling och att rubricera feces som vävnad starkt kunde ifrågasättas. I den tämligen korta repliken från Läkemedelsverket försvarar Läkemedelsverket sitt beslut om att förbjuda försäljning av produkten ACHIM. Myndigheten ser där flera skäl till att produkten går under läkemedelslagen. 

För att hålla sig kvar på någon form av fekal-oralt spår, ska man också påpeka att den absolut mest klickade debattartikeln under 2022 inte alls kom från 2022. Den kom från 2020 och heter Beakta mag–tarmsymtom och fekal–oral smitta vid covid-19. Den hade 93 000 unika sidvisningar och hade alltså koppling till pandemin. 

När man pratar om vilka debattartiklar som engagerat Läkartidningens läsare, kan man också titta på vilka artiklar som gett upphov till flest kommentarer. Den mest kommenterade debattartikeln var Att styra kunskapen eller att låta kunskapen styra av Oskar Lindfors. I artikeln, som fått 15 kommentarer, argumenterar författaren för att primärvården ska vara navet i riktlinjearbete och andra styrprocesser, om primärvården ska vara navet i framtidens sjukvård. Debattartikeln följs av Språket – ett av vårdens många verktyg och Är det rimligt att läkare inte får hjälpa döende att avsluta sitt liv? med vardera 11 kommentarer. 

Blickar man längre bak bland kommentarerna till debattartiklar, kan artikeln Karolinska är etikens Tjernobyl från 2016, om Macchiarini-affären, vara den mest kommenterade på lakartidningen.se. 105 kommentarer fick den, följd av debattartikeln Sverige bör byta strategi för att bromsa spridning av coronaviruset på 66 kommentarer. 

Om du har läst ända hit är du kanske själv sugen på att skriva debattartiklar? Gå då in på lakartidningen.se/skriv-i-lakartidningen/ och läs mer om hur du skickar in din text.