Den som bor i Sverige betalar i nuläget högst 2 400 kronor per år ur egen ficka för receptbelagda läkemedel. Men på grund av den stigande inflationen och därmed höjda prisbasbelopp, höjs avgiften vid årsskiftet med 200 kronor. Det är den högsta höjningen i ett slag sedan årsskiftet 2011/2012 och betyder att det nya taket i läkemedelsförmånen blir 2 600 kronor.

Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för högkostnadsdatabasen, det vill säga det register med uppgifter om hur mycket enskilda betalat för de läkemedel de hämtar ut på recept.

Ser ni någon risk att höjning påverkar möjligheten för vissa att hämta ut sina läkemedel?

– Vi har inte gjort den typen av analys utan tillhandahåller enbart de tekniska tjänsterna till apotek för att beräkna hur mycket var och en ska betala. Men det är klart att man förstår att en höjning kan påverka, vi känner alla till att det blir dyrare. Samtidigt blir det aldrig mer än 200 kronor utslaget på en tolvmånadersperiod, säger Victoria Throfast, chefsfarmaceut på E-hälsomyndigheten.

Inte heller Socialdepartementet har gjort någon sådan analys utan skriver i ett mejl till Läkartidningen att »regeringen följer utvecklingen för hushållen« och att det »alltid är viktigt med följsamhet till ordination av läkemedel och andra insatser.«

Prisbasbeloppet är ett bestämt värde som varje år räknas ut av Statistiska centralbyrån på uppdrag av regeringen. Beloppet används sedan som underlag för att beräkna vilken nivå till exempel ersättningar, avgifter och pensioner ska ligga på.