Ärendet gäller en operation som genomfördes på Karolinska universitetssjukhuset 2011. Teddy Bondefalk, som led av sömnapné och slemhinneöverskott, hade vid ett tidigare vårdtillfälle på sjukhuset fått en kanyl satt i halsen för att underlätta andningen och säkra lufttillförseln.

Vid en efterföljande operation utförd av kirurgen Paolo Macchiarini skulle andningsvägarna frigöras för att kanylen på sikt skulle kunna tas bort. Under operationen genomförde dock Paolo Macchiarini fler och mer riskfyllda ingrepp än de som Teddy Bondefalk hade informerats om och gett samtycke till. Bland annat togs fem centimeter av luftstrupen bort, liksom kanylen som han andades genom.

Teddy Bondefalk drabbades en kort tid efter operationen av akut andningsuppehåll, som ledde till hjärtstillestånd och hjärnskador. Som följd av detta förlorade han större delen av synen, hörseln samt förmågan att svälja och behöver därför assistans dygnet runt.

Sommaren 2021 stämde Teddy Bondefalk, med hjälp av Centrum för rättvisa, Region Stockholm på skadestånd på 450 000 kronor för att han utsatts för ingrepp som han inte samtyckt till. Tingsrätten avslog stämningsansökan och menade dels att det fanns brister i journalföringen avseende information om riskerna med operationen, dels att det var Teddy Bondefalks uppgift att själv bevisa att han inte lämnat samtycke till åtgärderna under operationen – vilket han enligt tingsrätten inte lyckats med.

Men domen överklagades till Svea hovrätt som nu alltså ger Teddy Bondefalk rätt. Hovrätten fäller därför Region Stockholm för att ha överträtt patientens »rätt till kroppsligt självbestämmande«. För detta ska regionen betala 75 000 kronor i skadestånd samt Teddy Bondefalks rättegångskostnader.

Centrum för rättvisa skriver i ett pressmeddelande att då skadeståndet är betydligt lägre än man tidigare krävt i tingsrätten överväger man att överklaga domen till Högsta domstolen.

Via sin presstjänst meddelar Region Stockholm att man återkommer i frågan om ett eventuellt överklagande från regionens sida.

Läs även:
Macchiarini-patient nekas skadestånd
Macchiarini-patient stämmer Region Stockholm

Andra rättsprocesser gällande Paolo Macchiarinis operationer

I mitten av juni 2022 fälldes Paolo Macchiarini för vållande till kroppsskada gällande ett av de fall med syntetiska luftstrupar som han opererade in på tre patienter under åren 2011 och 2012. Enligt Solna tingsrätt var brottet grovt men han dömdes till villkorlig dom i stället för fängelse.

Paolo Macchiarini friades på de två andra åtalspunkterna. Rätten lutar sig i de fallen mot bestämmelsen om nöd, som hänger samman med om det förelåg fara för patienternas liv och hälsa. I domen skrev tingsrätten att »transplantationerna på de två första patienterna inte har varit oförsvarliga«.

Domen är överklagad av både åklagren och försvaret.