I september 2021 sade en verksamhetschef upp sig, den fjärde inom loppet av tre år. På grund av mångåriga arbetsmiljöproblem mellan olika grupper, tyckte Region Skåne att en intern rekrytering inte var lämplig.

Regionen ingick därför ett avtal med ett företag som förmedlar interimschefer om en tillfällig verksamhetschef. Upphandlingen uppgick till 2,9 miljoner kronor. Men den ska inte ha annonserats enligt upphandlingsreglerna, anser Konkurrensverket. Myndigheten har därför vänt sig till förvaltningsrätten med ett yrkande att regionen ska betala 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling, skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande.

Myndigheten redogör också för Region Skånes motivering till sitt beslut: att det rådde synnerligen brådska att få en chef på plats. Konkurrensverket pekar dock på att omsättningen på chefer var ett välkänt faktum. Dessutom hade regionen känt till att den aktuella verksamhetschefen sagt upp sig i åtminstone fyra månader.

– För att inte försätta sig i brådskande situationer är det viktigt att upphandlande myndigheter har framförhållning och planerar på ett sådant sätt att inte otillåtna direktupphandlingar sker, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i pressmeddelandet.

Läkartidningen söker Region Skåne.

Läs även:
SU kan få betala 600 000 kronor för flera otillåtna upphandlingar
Region Stockholm kan få betala 10 miljoner för fel i upphandling
Karolinska krävs på 1,3 miljoner i straffavgift för otillåten upphandling