I tisdags drabbades de båda regionerna av haverier i sina datasystem. Det gjorde bland annat att vårdcentraler inte kom åt journalsystem eller receptförskrivning. På eftermiddagen och kvällen var problemen i stort sett avhjälpta.

Incidenterna ledde till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanade alla verksamheter i landet att ha extra koll på sin IT-miljö. Myndigheten påminde om att både privat och offentlig verksamhet drabbats av cyberattacker den senaste tiden.

Men det ska inte ha varit några angrepp som orsakade regionernas problem. Västra Götalandsregionen uppger för Läkartidningen att det inte rörde sig om någon yttre påverkan. Enligt regionens IT-avdelning uppstod felet i samband med ett säkerhetsrelaterat underhållsarbete. Anslutningar från vissa IT-miljöer avvisades felaktigt då systemet bedömde dem som osäkra.

Också i Region Sörmland har man konstaterat att det var en olycklig konfiguration av datasystemen som orsakade problemen.

– Det handlar om ett antal sällsynta faktorer som ledde till att det kunde bli så här. Det här händer inte, säger regionens IT-direktör Urban Petrén till SVT Nyheter Sörmland om det ovanligt olyckliga sammanträffandet.

Datorer i nätverk kommunicerar med varandra genom att de alla har unika så kallade IP-adresser. Men på tisdagsmorgonen kunde datorerna inte erhålla någon adress, rapporterar TV-kanalen. Innan problemet löstes permanent, använde verksamheterna mobiltelefoner för att koppla upp några datorer mot nätverket som en temporär lösning.

Läs även:
Störningar i regioners datasystem – MSB uppmanar till rapportering