För ungefär ett år sedan påbörjade Ivo ett tillsynsärende som gällde Region Västerbottens informationssäkerhetsarbete. Enligt tillsynsmyndigheten saknade regionen ett övergripande riskanalysarbete kopplat till lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, LIS. Ivo beslutade då att regionen ska betala en sanktionsavgift på 1,2 miljoner kronor.

Men regionen överklagade beslutet, och uppger nu i ett pressmeddelande att Ivo har ändrat det tidigare beslutet om sanktionsavgift. Ärendet avslutas i stället utan vidare åtgärder och i underrättelsen som skickats till regionen står det bland annat att »Ivos beslut har varit uppenbart felaktigt«

Tommy Svensson, regiondirektör i Region Västerbotten. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten

– Vi valde att överklaga och är nöjda med resultatet, säger regiondirektören Tommy Svensson i pressmeddelandet.

Läkartidningen har tidigare berättat att även regionens egna revisioner, som utfördes av konsultföretaget EY, identifierat brister kring IT- och informationssäkerheten.