Det handlar om en fullständig patientjournal, en operationsberättelse, en omvårdnadsjournal, slutanteckningar, röntgenbilder och utlåtande från ortopedkliniken i Skellefteå, som Ivo behöver för att kunna utreda ett klagomålsärende.

Trots påminnelser har Ivo inte fått handlingarna som begärdes ut i somras. Därefter har myndigheten skickat en påminnelse i september och ytterligare en i oktober. Nu har tillsynsmyndigheten tröttnat på att vänta och tar till en hårdare ton. Kommer inte handlingarna inom ett par veckor, kan Region Västerbotten få betala ett vite på 50 000 kronor.

För att kunna fortsätta utredningen är det angeläget att få ta del av handlingarna, skriver Ivo i ett nytt beslut om föreläggande där myndigheten på nytt kräver att ta del av handlingarna. Föreläggandet är även kopplat till ett vite på 50 000 kronor.

Enligt Patientsäkerhetslagen är den som bedriver verksamhet som står under Ivos tillsyn skyldig att lämna ut handlingar, prover och annat material liksom att lämna övriga upplysningar som behövs i tillsynsarbetet.