Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström. Foto: Magnus Fröderberg/Ivo.

Sedan förra hösten hänger ett viteshot på 20 miljoner kronor över Region Uppsala eftersom Akademiska sjukhuset bedöms ha för få vårdplatser, enligt såväl Ivos som regionens egen bedömning. Båda anser att 612 vårdplatser behöver finnas tillgängliga för inläggning av patienter inom den somatiska specialistsjukvården. Två gånger har dock kammarrätten satt stopp för föreläggandet. Så sent som för några veckor sedan revs Ivos föreläggande upp med motiveringen att lagen inte innehåller några uttryckliga krav när det gäller antal vårdplatser.

Men Ivo ger sig inte utan planerar att inom kort överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det är väldigt tydligt i kammarrättsdomen att Ivo har grund för att förelägga Region Uppsala att vidta åtgärder – och det bekräftar verkligen hur allvarligt läget är. Sedan har de synpunkter på hur vi har formulerat oss. Men vi kommer att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen, säger generaldirektör Sofia Wallström till Läkartidningen.

Kammarrätten menade att man inte får kräva ett visst antal vårdplatser, men det menar ni alltså att man måste få göra?

– Ja, så här: Det är ett mycket allvarligt läge. Vi kan inte bara stå och se på när patientsäkerheten åsidosätts i den här utsträckningen och under så lång tid. Vårt uppdrag är att agera och använda de verktyg som vi som tillsynsmyndighet har. De verktygen är inte prövade i särskilt stor utsträckning tidigare. Så det är väldigt viktigt att få domstolarnas vägledning i det här, och det ser jag framför mig att vi kommer att få.

Du har tidigare öppnat för att Ivo kan komma att stänga sjukhus. Skulle det kunna vara nästa steg för Akademiska sjukhusets del om ni inte får gehör i rätten?

– Det handlar om hur läget är för patienterna på akutmottagningen. Tyvärr har inte läget blivit bättre över tid. Snarare ser vi i våra granskningar att det är lika illa eller till och med ännu värre än tidigare, säger Sofia Wallström.

Läs också:
Domstol upphäver Ivos föreläggande om vite i Region Uppsala
Ivo:s generaldirektör hotar med stängning – ska använda alla verktyg