Ivo har haft ett regeringsuppdrag att lämna förslag på hur myndighetens förebyggande tillsyn kan utvecklas när det gäller patientsäkerhetsrisker inom hälso- och sjukvård. I samband med att slutrapporten nyligen lämnades över till regeringen skriver Ivo på sin hemsida att myndigheten landat i slutsatsen att den statliga tillsynen behöver stärkas.

»Ivo konstaterar att olika typer av stärkta insatser kan öka den förebyggande effekten av myndighetens arbete i syfte att motverka systematiska kompetensbrister inom vård och omsorg samt förhindra välfärdsbrottsligheten bland oseriösa aktörer«.

Ivo sammanfattar sina förslag i tre punkter:

  • En permanent höjning av det årliga anslaget för att Ivo fullt ut ska kunna svara upp mot de ökade risker för patienter och brukare som myndigheten ser i tillsynen.
  • Skärpta regler för att säkerställa ett korrekt informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att förbättra datakvaliteten enligt tidigare lämnade förslag.
  • Utökade befogenheter för Ivo att motverka oseriösa aktörer, där bland annat en framtida tillståndsplikt för tandvård kan övervägas.

Läs hela rapporten här.