Anekdoter, personliga betraktelser ur en krass verklighet, Läkartidningen hoppas kunna publicera intervjuer från vårdgolven och jourrummen. Mejla kontaktuppgifter till kontakt@lakartidningen.se, bifoga bild och skriv gärna om ni gör något speciellt på din arbetsplats under julen, mellandagarna eller nyårshelgen.