Magnus Johansson börjar i april. Han är utbildad sjuksköterska och har arbetar sedan 2013 som vård- och omsorgsdirektör i Norrköpings kommun. Han har bland annat arbetat på akutmottagning och som chefssjuksköterska på medicinkliniken på Södertälje sjukhus.

– Jag är mycket glad att få Magnus Johansson som kollega. Han har ett hjärta som bultar för hälso- och sjukvård och lång erfarenhet av att arbeta med de frågorna i stora organisationer, säger regiondirektör Åsa Bellander i ett pressmeddelande.

Magnus Johansson. Foto: Josefine Johansson

Att jobba med de svåra bemanningsproblemen blir en viktig uppgift för den tillträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, som är bosatt utanför Nyköping och kommer veckopendla till Västernorrland.

– Vi behöver tillsammans inom regionen och i samarbete med kommuner och andra aktörer hitta lösningar. Att rekrytera och behålla medarbetare är en del, att hitta nya arbetssätt som gör att vi kan få ut mest vård utifrån de resurser som finns är en annan del. Jag ser inte en lösning utan många åtgärder krävs. Idéerna och kunskapen finns bland medarbetarna och som ledare kan jag jobba för att skapa förutsättning för utveckling, säger Magnus Johansson i ett pressmeddelande.

I början av året sa den tidigare hälso- och sjukvårdsdirektören Kurt Pettersson upp sig.

–  Jag har gjort bedömningen att förutsättningarna för att klara uppdraget har förändrats för min del under senare tid. Uppdraget kräver inte minst ett stabilt och förutsägbart stöd inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Jag har mot den här bakgrunden vägt för och emot, och kommit fram till att det bästa är att en ny ledning tar över, sa Kurt Pettersson i april i ett pressmeddelande.

Västernorrlands regiondirektör Åsa Bellander axlade till en början tillfälligt även rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör efter avhoppet. Sedan i somras har Kjell Norman gått in som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.