– Ökningen ser ut att ske i princip hela landet, säger socialministern på en gemensam pressträff med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen om spridningen av covid-19.

Jakob Forssmed påminner om att coronapandemin inte är över.

– Vi lever med den i en ny fas. Vi behöver därför fortfarande ta ansvar och vara rädda om varandra.

Förra veckan registrerades 6 716 covidfall i Sverige, en ökning med 58 procent från veckan innan.

– Vi är uppe på samma nivåer som vi var i vecka tolv i våras. Den här ökningen syns i alla åldrar, och särskilt inom särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Totalt i landet vårdas 1 300 personer på sjukhus med anledning av covid-19, också det en tydlig ökning från föregående vecka.

– Ökningen motsvarar ungefär 43 procent. Vi ser också ett motsvarande ökat antal inläggningar på intensivvården, även om det naturligtvis är betydligt färre patienter, säger Socialstyrelsens krisberedskapschef Taha Alexandersson.

Eftersom det samtidigt är en betydande spridning av andra luftvägsinfektioner, som säsongsinfluensa och rs-virus, ökar belastningen på sjukvården och dess personal.

– Stanna hemma om du är sjuk, vaccinera dig om du är ovaccinerad eller om du inte tagit dina tre doser som vuxen, och är du över 65 år eller tillhör en riskgrupp så fyll på med en höstdos, säger Jakob Forssmed.

Karin Tegmark Wisell konstaterar att särskilt äldre behöver se över sin situation och vaccinskydd.

– Ju äldre man är desto större är risken för allvarlig sjukdom och att dö. Har man dessutom sjukdomar och riskfaktorer så blir risken större, säger hon.

De flesta restriktioner togs bort i februari och sedan april klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom.

Några nya restriktioner är inte aktuella just nu.

– Det finns inga sådana förslag i nuläget, vare sig från regeringen eller myndigheterna, säger Jakob Forssmed efter en fråga.