Reklam och marknadsföring av läkemedel måste följa vissa riktlinjer. För att bevaka att så sker förhandsgranskas reklamfilmer, broschyrer och annat informationsmaterial av en särskild nämnd, läkemedelsinformationsgranskningsnämnden, IGN, innan publicering.

Reklamfilmen från Pfizer, som inte publicerats, handlar om företagets JAK-hämmande läkemedel Cibinqo (abrocitinib). Där säger en dermatolog:

»Såvitt jag förstår är abrocitinib det mest prisvärda alternativet för behandling av atopisk dermatit hos patienter över 18 år och med medelsvår till svår atopisk dermatit.«

Enligt läkemedelsbranschens etiska regelverk får hälso- och sjukvårdspersonal, på uppdrag av läkemedelsföretag, inte uttala sig som garant för ett visst läkemedel eller rekommendera en viss behandling.

Informationsgranskningsnämnden anser därför att reklamfilmen strider mot regelverket och att uttalandet om prisvärdheten för abrocitinib kan tolkas som att läkaren förordar det framför konkurrerande läkemedel, som också nämns i reklamfilmen.

Pfizer framhåller att syftet med filmen och intervjun med dermatologen var att hen med egna ord skulle ge en kort summering och en helhetsbild av de behandlingsalternativ som finns.

Nämnden ser annorlunda på saken och fäller Pfizer för reklamfilmen, vilket innebär att företaget ska betala 110 000 kronor i straffavgift till Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

Enligt det etiska regelverket får hälso- och sjukvårdspersonal emellertid anlitas som föreläsare, förutsatt att informationen är »saklig, balanserad och rättvisande« vad gäller innehåll och framställning.