Läkarförbundets ordförande menar att det ska kosta för arbetsgivaren att bryta mot arbetstidslagen. Foto: Simon Hastegård

Minst 8 av 25 lokalföreningar har egna kollektivavtal som reglerar övertid, visar Läkartidningens kartläggning. Det räc­ker inte, anser Läkarförbundet, som vill att alla tecknar sådana avtal.

Utan ett lokalt kollektivavtal som re­glerar övertid kan inte Läkarförbundets lokalföre­ningar begära skadestånd när medlemmar arbetar för mycket. Enda alternativet är att skyddsombuden gör anmälningar till Arbetsmiljöverket, som i sin tur kan kräva in en ännu saftigare övertidsavgift till staten. 

– Då blir det Arbetsmiljöverket som äger frågan och beslutar om något ska göras. Men de säger själva att de inte känner till läkarnas arbetstidsregler, och därför händer heller inte särskilt mycket. Så det är lokala avtal som ger oss en möjlighet att påverka eller tvista lokalt, säger Läkarförbundets chefsjurist Alexander Kuzmicki. 

Ett annat dilemma är att Läkarförbundet misstänker att skyddsombuden på grund av den pressade situationen inom vården inte anmäler övertid till Arbetsmiljöverket i tillräcklig utsträckning. När regionerna på så vis slipper undan skadestånden till staten ser de alltså inte heller att ett lokalt avtal vore mer ekonomiskt fördelaktigt. Det skulle kunna förklara varför flera läkarföreningar har kämpat förgäves för att få till stånd lokala avtal med regionerna. 

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) vill dock inte säga hur organisationen ser på sådana avtal, utan hänvisar bara till att organisationen saknar överblick över läget. 

För att kunna sätta hårdare press på regionerna har Läkarförbundet inlett en egen kartläggning av hur de lokala avtalen ser ut,  med det långsiktiga målet att alla lokalföreningar ska ha sådana avtal. Det skulle ge Läkarförbundet tillgång till viktig statistik över övertiden på nationell nivå. 

– Vi menar att det är helt nödvändigt att vi samlar in hårda siffror på antalet arbetade övertidstimmar så att vi kan använda dem i våra förhandlingar med regionerna. Arbetsgivarnas missbruk av övertidstimmar måste få ett slut, säger Sofia Rydgren Stale. 

Hon anser att arbetsgivarna i många fall utnyttjar läkarnas »välvilja och lojalitet« på ett sätt som sliter ut läkarkåren.  

– Skadeståndet är ett sätt för oss att markera mot arbetsgivarna: »Det här är inte okej, ni behöver anställa fler läkare för att minska övertidsberget.« Det ska kosta för arbetsgivarna att bryta mot arbetstidslagen.

Läs också:

Läkarnas övertid ger miljonbelopp i skadestånd till läkarföreningarna

»Arbetsgivarna bryter konsekvent mot lagen när de lägger scheman«

SKADESTÅND FÖR ÖVERTID

Det är tillåtet att arbeta högst 200 timmar övertid om året enligt arbetstidslagen (ATL). Finns det särskilda skäl kan dispens ges för ytterligare 150 timmar övertid. I praktiken jobbar dock många läkare mer än så. Då finns det möjlighet till två olika typer av skadestånd. I det ena fallet betalas en avgift till staten, om Arbetsmiljöverket slagit fast att det rör sig om brott mot arbetstidslagen. I det andra fallet är fackföreningarna mottagare. För att en fackförening ska kunna begära skadestånd från arbetsgivaren för övertid behövs ett lokalt kollektivavtal i botten, där övertiden regleras.