En brottsmisstänkt tonåring fördes från häktet till den barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen, eftersom det fanns misstankar om en allvarlig psykisk störning. Men där var alla läkare upptagna och uppdraget att göra bedömningen av tonåringen föll därför på en läkarstudent som hade introduktion på akuten, enligt regionens lex Maria-anmälan. Trots att studenten bad BUP-bakjouren att göra en egen medicinsk bedömning på plats skickades patienten tillbaka till häktet.

Nu konstaterar Region Västmanland att läkarstudenten fick en alltför kvalificerad arbetsuppgift och tjänstgjorde alltför självständigt, i strid med bestämmelserna. Studenten fick inte heller det stöd som bakjouren för barnpsykiatrin borde ha gett.

För patienten gick det bra – hen fick vård strax därpå. Men händelsen anmäls ändå eftersom den hade kunnat orsaka allvarlig vårdskada. För att undvika att något liknande händer igen ändrar nu Region Västmanland sina rutiner inom barn- och ungdomspsykiatrin när det gäller frihetsberövade unga så att personlig specialistbedömning alltid ska ske. Ett samarbetsavtal mellan barn- och vuxenpsykiatrin har också förnyats och fortbildningsinsatser har påbörjats, eftersom man ser att samarbetet mellan de båda klinikerna behöver bli bättre. Vuxenpsykiatrin, som anställer de underläkare som också jobbar på BUP-akuten, ska också genomföra förändringar så att underläkare inte får för svåra arbetsuppgifter.