Coronakommissionens dom var hård – myndigheternas och den dåvarande regeringens åtgärder för att skydda de äldre mot coronaviruset var otillräckliga. En del av kritiken handlade om att den medicinska kompetensen behövde förstärkas. Det är mot den bakgrunden som regeringen beslutade att satsa 3,3 miljarder kronor på ett utbildningsstöd i äldreomsorgen inför år 2021, det så kallade Äldreomsorgslyftet. Med satsningen blev det bland annat möjligt för personalen att läsa olika kompetenshöjande kurser i exempelvis svenska eller ledarskap.

Men trots att såväl fackförbund som arbetsgivare var entusiastiska inför satsningen visar Socialstyrelsens utvärdering att bara 42 procent av pengarna användes, rapporterar Dagens Nyheter. En förklaring uppges vara svårigheterna att få in vikarier när ordinarie personal är borta på utbildning. Andra praktiska problem har också satt käppar i hjulet, enligt Barbro Andersson, utbildningsansvarig och vice ordförande för fackförbundet Kommunal. Salem, som var en av de kommuner som fick skicka tillbaka flera miljoner kronor, erbjöd exempelvis en utbildning i vårdsvenska – men bara på förmiddagarna.

– Då har vi som mest att göra. Så nu har vi köpt en egen utbildning som är snarlik, men som vi kör på eftermiddagarna, säger Barbro Andersson till tidningen.