Den senaste tidens ökade smittspridning av både covid, influensa och RS-virus har fått socialminister Jakob Forssmed att reagera.

– Vi har en hög smittspridning av såväl covid-19 som RS-virus och influensa. Sedan har vi även utbrott av vinterkräksjuka. Sammantaget leder det till en stor belastning på hälso- och sjukvården. Både i termer av personer som söker sig dit och personal som blir sjuka, säger han till Svenska Dagbladet.

Han menar också att fler borde ta sina sprutor mot covid-19-infektion för att minska smittspridningen.

– För få är fullvaccinerade i Sverige! Och det är vaccination som skyddar mot allvarlig sjukdom när vi har såhär hög smittspridning. Det är inte restriktioner som gör det – det är vaccin, säger han till tidningen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 65 år eller äldre, samt personer som tillhör en riskgrupp, tar en ny, femte, påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. För personer under 65 år som inte tillhör någon riskgrupp rekommenderas tre doser vaccin.