Det är fjärde året i rad som kardiologen Henrik Hagström sitter i mötespresidiet för Läkarförbundets fullmäktigemöte, med ansvar för att hålla mötet inom ramarna. Årets möte blev inte som planerat. Slutet blev forcerat med kortad talartid. Trots det drog fullmäktige över tiden med 45 minuter, vilket ledde till att en hel del delegater hunnit gå när de sista besluten fattades.

– Jag håller med om att det är ett demokratiskt problem. Jag vet inte om det påverkat utfallet i någon fråga eller motion, men det finns så klart en risk, säger han.

Årets möte är det första han lett som blivit så pass tidspressat.

– Det är ofta lite tidspressat mot slutet och en svår balansgång. Vår uppgift som mötespresidium är att se till att tiden hålls eftersom man inte ska inte diskutera saker när folk hunnit åka hem, säger Henrik Hagström och tillägger:

– Samtidigt vill vi tillåta folk att diskutera. Men i slutänden är det en svår ekvation om alla vill diskutera alla frågor.

Borde ni ha agerat annorlunda?

– Det är alltid en avvägning. Kanske hade vi kunnat kortat talartiden redan dag ett alternativt minskat tiden för något tal. Men vi bedömde att vi skulle hinna och det hade inte heller blivit bra om vi gjort det utan att det behövts.

Möjligheten att lyfta motioner ur blockbeslut är nödvändig, enligt Henrik Hagström.

– Upplägget med att gruppera ihop motioner och ta ett gemensamt beslut är riskabelt eftersom man kan känna att saker man inte håller med om åker snålskjuts. Därför ska det vara enkelt att lyfta ut motioner.

Han påpekar att mötespresidiets roll inte är att värdera motionerna eller de val som görs av delegaterna under mötet.

– Det är fullmäktigedelegaternas möte och om de vill de prioritera så, har de rätt att göra det. Vi kan bara upplysa om vilka konsekvenser det får om många motioner lyfts ut.

Han tycker flera av förslagen på förändringar som lyfts – som att införa ett motionstak, bättre förberedda motioner och optimera åsiktstorgen och minska talartiden – är intressanta.

Är det något du själv tycker bör ändras till nästa år?

— Jag tycker man ska fundera på alla förslagen, men jag är inte säker på att man måste förändra något bara för att mötet drar över 45 minuter en gång. Det finns nackdelar med alla förslagen och man måste fundera över de konsekvenserna.

Läs också:
Många förslag på förändringar efter årets tidspressade fullmäktigemöte