Regeringens politik lutar sig mycket mot Tidöavtalet, där regeringspartierna M, KD och L kommit överens med SD om ett antal punkter för den kommande mandatperioden. Det är ett avtal som kritiker menar ger SD ett mycket stort inflytande, för ett parti som de facto inte sitter i regeringsställning. 

En av de mer uppmärksammade punkterna handlar om att myndigheter ska få ett ansvar för att säkerställa att personer de kommer i kontakt med, har laglig rätt att vistas i Sverige. Det här tolkas av många som ett angiverisystem, där exempelvis vårdpersonal skulle rapportera patienter som saknar laglig rätt att vistas i Sverige.  

Det har lett till både oro och protester. Bland annat har tusentals vårdanställda gått samman i ett upprop mot den punkten och andra, som de anser kan påverka patientsäkerheten negativt. 

Och nu säger också Moderata ungdomsförbundet nej. 

– Moderaterna måste göra det tydligt att anmälningsplikten inte kommer att gälla vårdpersonal eller skolpersonal, säger Mufs ordförande Douglas Thor i en intervju med Dagens Nyheter. 

Han har själv arbetat som lärare och känner att förslaget går emot yrkesetiken. Och han tycker att den punkten, liksom vissa andra i Tidöavtalet, ger en felaktig bild av hans parti.  

För honom är samarbetet med Sverigedemokraterna problematiskt. SD har »en hållhake« på M, och enligt Douglas Thor är flera formuleringar i Tidöavtalet »tramsformuleringar« som bara finns till för att tillfredsställa SD. 

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) har tidigare påpekat att frågan om att ange papperslösa ska utredas med fokus på undantag för exempelvis sjukvården. Hon har hittills inte velat säga om exempelvis sjukvården ska kommer att undantas genom det som kallas »ömmande värden« i Tidöavtalet. 

– Det kan jag inte svara på för det ska utredas, där man ska titta på om »ömmande värden« kan vara sjukvård.  

I Västerbotten har den politiska regionledningen (S, V och MP) nyligen tagit avstånd från regeringens punkt om att ange papperslösa. I en debattartikel i Västerbottningen, skriver partierna att regionen aldrig kommer att »kräva att våra anställda bryter sin tystnadsplikt eller lämnar ut personer i nöd«.

Som Läkartidningen tidigare berättat har även den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen också tagit avstånd. »Vi kommer aldrig att kräva att våra anställda bryter sin tystnadsplikt eller lämnar ut personer i nöd«, sa regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) tidigare i december.

Läs även:
Tusentals vårdanställda protesterar mot flera av förslagen i Tidöavtalet
Sjukvårdsministern: »Vi vill införa fler nationella instrument«