Strax före jul beslutade nämnden för nationell högspecialiserad vård om fyra nya områden inom cancervården. Fyra regioner (Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland) fick tillstånd för att bedriva nationell högspecialiserad vård inom cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i bukhinnan (CRS/HIPEC). Samtidigt beslutades om tillstånd till Västra Götalandsregionen vid isolerad hyperterm perfusion. Även tillstånd för kurativt syftande behandling av vulvacancer tilldelades Västra Götalandsregionen, liksom Skåne, Stockholm och Östergötland.

– Att vi tilldelas NHV-uppdraget betyder att vi kan behålla och öka vår kompetens inom området för vulvacancer. Vi kommer att fortsätta kunna ta hand om patienter från Södra sjukvårdsregionen men också patienter från resten av landet, säger Päivi Kannisto, överläkare inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus och docent inom obstetrik och gynekologi på Lunds universitet, i ett uttalande.

Även Johan D Söderholm, professor i kirurgi och medicinsk rådgivare med övergripande ansvar för nationell högspecialiserad vård inom Region Östergötland, gladdes åt beskedet.

– Beslutet innebär en bekräftelse på att vi bedriver god vård och behandling för kvinnor med vulvacancer, kombinerat med utvecklingsarbete och forskning inom området. Det är glädjande att patienterna får fortsatt tillgång till en mycket välfungerande utredning och högkvalitativ behandling inom den redan etablerade nationella vårdenheten, säger han i ett pressmeddelande.

För retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer gick uppdraget till Stockholm och Västra Götaland.

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande och som får bedrivas vid som mest fem enheter i landet. Syftet med att samla vården på ett fåtal platser är att vården ska bli mer jämlik och effektiv och att vårdkvaliteten ska bli bättre.

Läs också: Region Stockholm ska utvärdera nationell högspecialiserad vård