– Läget har varit tufft en längre tid, och under helgen har det förvärrats ytterligare, med överbeläggningar på samtliga vårdavdelningar och övernattande patienter på akutmottagningen, vilket är mycket ovanligt, säger chefläkare Susanne Bergenbrant Glas i ett pressmeddelande.

– Vi ser dessutom att trycket på intensivvården just nu är mycket högt. Det är bekymmersamt, inte minst med tanke på de stundande jul- och nyårshelgerna.

På måndagen, när stabsläget började, vårdades 33 personer i sjukhusets covidflöde, varav en inom intensivvården. Därtill vårdas flera patienter med influensa och RS-virus.

Många i personalen är också sjuka. Det kan leda till långa väntetider på akuten och närakuten, varnar sjukhuset.

TRE BEREDSKAPSNIVÅER

Inom hälso- och sjukvården finns tre beredskapsnivåer:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen