I november ansåg 61 procent av de svarande att sjukvården var viktigast. Tvåa på listan var lag och ordning på 51 procent, och trea var skola och utbildning på 47 procent.

De områdena har legat i toppskiktet på listan under en längre period. Men medan de flesta bytt plats åtminstone någon gång, har sjukvården konstant varit etta sedan 2011, förutom i en av två undersökningar som gjordes 2016. Då var sjukvården tvåa efter invandring/integration.

Procentsatserna ska utläsas som att de svarande på enkäten klassat området som någon av de viktigaste frågorna. Tittar man enbart på vad respondenterna klassat som absolut viktigast, hamnar sjukvården på en delad förstaplats med lag och ordning, samt klimatet. De har var och en ansetts absolut viktigast av 15 procent av de svarande.

Om man jämför politiska väljarsympatier med vilka frågor som anses viktigast, ser man ganska stora skillnader. 20 procent av dem som sympatiserar med Socialdemokraterna anser att sjukvården är den viktigaste frågan. Moderata väljare stod för den lägsta siffran: 7 procent. Bland övriga partier varierar det mellan 10 och 15 procent.

»Det är nyhetsrapporteringen som i många fall styr väljarnas prioritering av sakfrågor, särskilt när det bekräftas av att politiker är snabba på att toppa med bästa lösningen på problemet eller peka på vems fel det är«, kommenterar Novus vd Torbjörn Sjöström undersökningen på företagets webbplats.

Den nya undersökningen gjordes i november där 1 019 slumpmässigt valda personer i åldrarna 18–79 år intervjuats. Undersökningen finns på Novus webbplats.

Nedan visas resultaten av ett urval av Novus undersökningar om den viktigaste politiska frågan genom åren.

*I tidigare undersökningar har alternativet varit »Miljö och klimat« vilket nu är uppdelat i miljö respektive klimat.