Egentligen var tanken att det nya gemensamma bemanningsavtalet för alla regionerna skulle ha börjat gälla i november. Men bemanningsbolaget Dedicare överklagade och ansåg att upphandlingen borde göras om. Bolaget var bland annat kritiskt till avtalsvillkoren kring viten och ersättningsnivåer. Dessutom ville Dedicare slopa reglerna om karens, som säger att läkare eller sjuksköterskor som varit anställda av en region måste vänta i tolv månader för att kunna bli inhyrda i samma region. Upphandlingens projektledare Stefan Petersson har filat på underlaget sedan i september, men karensen kommer han inte att rucka på.

– Vi i regionerna är överens om att det är det här som gäller. Det är inte heller något nytt, hälften av regionerna har redan tolv månaders karens. Och har man karens i en viss region finns det ju tjugo andra regioner att arbeta i, säger han.

Däremot har flera andra justeringar gjorts jämfört med det tidigare underlaget. Exempelvis ska leverantörer kunna ansöka om att få vara med i avtalet två gånger per år, i april och i oktober, vilket Dagens Medicin var först med att rapportera. Ersättningsnivåerna har dessutom räknats upp för att motsvara de kostnadsökningar som har skett i samhället.

– Vi har också en ny eskaleringsprocess när det gäller avvikelser från leverantörernas sida. Man får ha tre avvikelser innan det genererar ett vite. Vi vill ge leverantörerna en möjlighet att rätta till felaktigheter och hoppas att vi på det sättet skapar en dialog med dem.

Finns det någon risk att även detta avtal stöter på patrull?

– Nej, vi är övertygade om att vi inte kommer ha några fler överprövningar. Det blir ett väldigt bra avtal, som vi räknar med att ha på plats i början på april. I och med att det har dragit ut på tiden är också underlaget bättre och mer genomarbetat den här gången, säger Stefan Petersson.

Läs också:
Dalarna kan inte vänta in nationellt avtal – upphandlar hyrpersonal för en miljard
Domstol sätter stopp för nya bemanningsavtal i regionerna
SKR vill införa ett års karenstid för hyrpersonal – möter kritik