Inom smärtforskning är placeboeffekten både stor och välkänd, säger Emmanuel Bäckryd, överläkare på Smärt- och rehabiliteringscentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping. Han är därför inte särskilt förvånad över att forskare vid Karolinska institutet, KI, i en ny studie konstaterar att placebo ger i stort sett samma smärtlindrande effekt som cannabisbaserade läkemedel i kliniska studier.

– Det är välkänt och har visats i flera andra metaanalyser. Det intressanta här är att de satt siffror på hur stor placeboeffekten är, säger han.

Emmanuel Bäckryd. Foto: Privat.

I studien, som är en metaanalys, inkluderades 20 randomiserade och placebokontrollerade studier där den smärtlindrande effekten av cannabinoider utvärderats. Totalt ingick nästan 1 500 personer med olika typer av smärta i studierna.

Forskarna, verksamma vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI, konstaterar att både cannabinoider och placebo minskade smärtan signifikant. Däremot sågs ingen signifikant skillnad i smärtlindring mellan de båda grupperna – cannabis var lika bra som placebo, eller placebo lika bra som cannabis, beroende på hur man ser det.

Trots det fick studierna betydligt större uppmärksamhet i både traditionella och sociala medier än vetenskapliga studier generellt, konstaterar forskarna. Rapporteringen var också övergripande positiv om cannabinoidernas smärtlindrande effekt.

– Det finns en hajp och ett positivt spinn som inte motsvarar vad data säger. Det gör att det skapas en bild av att här finns det ett effektivt läkemedel som vi i sjukvården undanhåller patienter, säger Emmanuel Bäckryd.

Amir Englund är cannabisforskare vid King’s College London i Storbritannien och tycker att den svenska studien är intressant. Han påpekar att andra metaanalyser, som inkluderat fler studier och patienter, har sett att cannabispreparat varit mer effektivt än placebo – men att skillnaden varit väldigt liten.

Fynden om den överdrivet positiva medierapporteringen om cannabisbaserade läkemedels effekt bekräftar till viss del Amir Englunds egen bild, och är viktiga, säger han.

– Det kan bidra till att patienter som lider av till exempel svåra smärtor, och som kanske inte blir hjälpta av den medicin de står på, får upp förhoppningarna om cannabis som ett effektivt alternativ.

Amir Englund pekar dels på risken att patienter slutar ta sin ordinarie medicin, dels på risken att de exploateras och utnyttjas av företag och andra aktörer med kommersiella intressen.

– Jag vet inte hur det är i Sverige men i Storbritannien finns privata kliniker som förskriver cannabis för olika åkommor. De tar bra betalt för att patienterna ska komma på konsultation och sedan bra betalt för recepten. Det kostar väldigt mycket pengar för patienterna för något som har en liten eller oviss effekt i kliniska studier.

Både Amir Englund och Emmanuel Bäckryd efterlyser därför en mer balanserad och rättvisande medierapportering.

– Den felaktigt positiva skildringen gör att det blir svårare för oss i sjukvården att stå emot när patienter kommer med höga förhoppningar om att cannabis är effektivt för smärtlindring. Det gör det också svårare att ge en sann bild av läget, säger Emmanuel Bäckryd.

Metaanalysen är publicerad i Jama Network Open.

Läs också:
Socialstyrelsen river upp Region Stockholms beslut om cannabisklinik

Ivo beslutar om verksamhetsförbud för cannabisklinik i Stockholm

Cannabispreparat på recept ökar stort