Sedan 2010 utförts bara hjärttransplantationerna på Skånes universitets­sjukhus i Lund och Sahlgrenska universitets­sjukhuset i Göteborg, efter ett beslut från Socialstyrelsen.

Det har lett till en mer ojämlik vård och missgynnande av patienter från Mälardalen. Medianvärdet för väntetiden hos personer i Göteborgsområdet var 57 dagar 2019, 192 dagar för en person från Sydsverige och 322 dagar för en från Mälardalen, skriver åtta överläkare som är verksamma på olika Stockholmssjukhus, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

»Vi har vid upprepade tillfällen påpekat de stora skillnaderna i väntetider till landets transplanterande centra och larmat Social­styrelsen. Trots detta kvarstår skillnaderna«, skriver överläkarna.

De vill att verksamheten ska utökas till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Fram till 2010 utfördes hjärt­transplantationer där. Då skulle vården bli mer jämlik och de transportmedicinska riskerna skulle minska, menar författarna. Kunskapen om avancerade hjärtsviktvård skulle även öka i Stockholm om regionen fick möjligheter att bedriva en komplett hjärtsviktsbehandling.

Region Stockholm och Karolinska universitetssjukhuset har i flera år försökt återfå hjärt­transplantationerna. 2015 skickades den senaste ansökan in till Socialstyrelsen, som avslogs.

Dagens Nyheter har i veckan skrivit om att Karolinska universitetssjukhuset förbereder för att utföra hjärt- och lungtransplantationer, trots att de saknar tillstånd. Sjukhuset säger sig kunna utföra cirka 20 hjärttransplantationer och 20 lungtransplantationer årligen av patienter från Mälardalen. Socialstyrelsen har bjudit in Region Stockholm till dialogmöte. Myndigheten har dock sagt att de inte ser behov av fler tillstånd på området.

1 juli 2018 trädde lagen om högspecialiserad vård i kraft och sedan dess har mer och mer sjukvård centraliserats – men det har väckt mycket kritik längs vägen. Nu finns tillstånd för 37 högspecialiserade vårdområden.

Med nationell högspecialiserad vård (NHV) menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Tillstånden från Socialstyrelsen att bedriva högspecialiserad vård på ett område gäller tills vidare. Besluten kan inte heller överklagas.

Region Stockholm vill hellre se tidsbestämda tillstånd och en regelbunden omprövning av NHV. Även Ann-Marie Wennberg Larkö från Sahlgrenska universitetssjukhuset säger till DN att tidsbegränsade tillstånd bör diskuteras.

 

De skrev debattartikeln

Debattartikeln har skrivits av Ida Haugen Löfman, överläkare, Michael Melin, biträdande överläkare, Lars Wennberg, docent och överläkare, Lars H Lund, professor och överläkare – som samtliga är verksamma vid Karolinska universitets­sjukhuset. Även Carin Corovic Carbrera, överläkare på Södersjukhuset, Krister Lindmark, docent och överläkare på Danderyds sjukhus, Per Fristedt, överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus samt Imad Mourad som är överläkare på Södertälje sjukhus, står bakom artikeln.