Den senaste veckan har antalet barn med RS-virus ökat kraftigt och i nuläget utgörs mer än hälften av inläggningarna på barnakuten i Solna av »infektionsbarn«. Bland dem finns även barn sjuka i influensa och magsjuka – men RS-virus är den dominerande anledningen.

– Vi har många inlagda, mycket överbeläggningar och många barn som fortfarande är kvar på akuten. Situationen är liknande på Södersjukhuset och Karolinska Huddinge och vi får samma signaler från sjukhus i övriga landet, säger Malin Ryd Rinder.

Mellan 200 och 240 patienter per dygn har den senaste veckan tagits emot på barnakuten i Solna, vilket är ungefär dubbelt så många som vanligt och Malin Ryd Rinder beskriver det som »massflöden«.

Men alla är inte akut sjuka utan hade kunnat tas emot inom andra delar av sjukvården.

– Det är ett stort antal barn som absolut inte hör hemma på akutmottagning och som hade kunnat tas om hand på närakut eller i primärvården. Men vi vet att det är svårt att nå fram där och att det varit svårt med kontakten på 1177, där de också har sjukluckor.

I nuläget är 55 barn med infektionssjukdomar inlagda på Astrid Lindgrens barnsjukhus vilket innebär mer än hälften av sjukhusets tillgängliga vårdplatser. På fredagsmorgonen väntade 9 barn på vårdplats.

Men det är inte bara barnen som är sjuka – många i personalen är också sjuka eller vabbar med sjuka barn.

– Vi jobbar hela tiden med bemanningen och försöker täppa till luckor. Det är nästan en pandemikänsla på barnsidan nu. Vi trodde kanske inte att det skulle bli lika intensivt i år givet att vi hade en så extrem RS-säsong förra året och vi har nog inte nått toppen än.

Även i andra delar av landet är sjukvården pressad. Under gårdagen gick Akademiska sjukhuset i Uppsala upp i stabsläge på grund av vårdplatsbrist och hög belastning på akutmottagningen. På Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg vårdas nu fler barn än det finns platser då antalet RS-smittade barn skjutit i höjden de senaste dagarna, rapporterar Dagens Nyheter.

– Det är ett tufft läge men det är också fantastiskt att se hur alla kämpar på för att försöka lösa situationen. Många ställer upp och tar extrapass, sterilcentralen kommer och hjälper till med städning och vuxensjukvården avlastar genom att ta vissa patienter, säger Malin Ryd Rinder.

– Det jag kan önska är att fler skulle söka en första vårdkontakt på närakuten eller vårdcentralen där man kan få en bedömning om man behöver söka akuten eller inte.

Läs även:
Smittspridning och vårdplatsbrist – Akademiska sjukhuset i stabsläge