Elin Norén
Elin Norén (S), regionråd i Dalarna. Foto: Region Dalarna

– Bakgrunden är att vaccination mot covid-19 fortfarande ger ett bra skydd mot svår sjukdom men inte mot smittspridning. Kravet kom ju till för att stoppa smittspridning till patienter och kollegor, sa Elin Norén på regionfullmäktige. Det rapporterar SR P4 Dalarna.

Nu är andra åtgärder viktigare, enligt Elin Norén som gav användande av munskydd, att hålla avstånd och stanna hemma och testa sig vid misstänkta symtom som exempel.

Den 22 december förra året beslutade regionstyrelsen i Dalarna att införa krav på uppvisande av vaccinationsbevis för såväl befintlig personal, som vid nyanställningar, praktik eller andra uppdrag. Personer som inte ville eller kunde visa upp ett giltigt sådant skulle kunna förflyttas eller omplaceras, efter ett beslut i regionstyrelsen.

Senare backade dock regionen från kravet när det gällde befintliga medarbetare. Men regionen har fortsatt kräva vaccinationsbevis inför nyanställning, praktik och uppdrag för regionen. Kravet har fått kritik från bland annat Läkarförbundet, som förklarade sig oenigt med arbetsgivarna i de centrala förhandlingarna.

Beslutet har även överklagats av 115 personer, som menat att det rör sig om ett påtvingat kroppsligt ingrepp i strid med grundlagen och att åtgärderna är oproportionerliga. Förvaltningsrätten gav dock Region Dalarna rätt. I en dom som kom i mars skriver rätten att kravet på vaccinbevis inte kan jämställas med att tvingas till ett ingrepp, även om en vägran innebär att personen i fråga kan omplaceras eller förflyttas. Dessutom menar rätten att de hårdare kraven är i paritet med det ansvar och den skyldighet som regionen har som både vårdgivare och arbetsgivare.