För att minska smittspridningen av covid-19 till patienter och kollegor beslutade regionstyrelsen i Dalarna för ett år sedan att införa ett krav på att alla medarbetare skulle kunna visa upp vaccinationsbevis. Den som inte ville följa reglerna skulle kunna omplaceras. Kravet gällde såväl befintlig personal som vid nyanställningar och praktik. Allt eftersom har reglerna sedan mildrats och i måndags upphävdes beslutet helt. Men innan dess har beslutet fått kritik från flera håll, däribland från Läkarförbundet. 115 personer överklagade också beslutet till förvaltningsrätten, med motiveringen att det rörde sig om påtvingade kroppsliga ingrepp i strid med grundlagen.

Efter att förvaltningsrätten i våras gick på regionens linje överklagades ärendet ännu en gång. Nu har dock kammarrätten enhälligt beslutat att avslå överklagandet, skriver Region Dalarna i ett pressmeddelande.

I domen skriver kammarrätten bland annat att kravet inte utgör något »påtvingat krav på vaccinering och en anställd kommer inte att sägas upp bara för att han eller hon inte uppvisar ett vaccinationsbevis«.

– Domen är principiellt viktig och klargör att regionens beslut inte stred mot vare sig grundlagen, den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna eller någon annan lagstiftning, säger regionjuristen Lena Jönsson i ett uttalande.

Läs också:
Region Dalarna funderar på att slopa omstritt vaccinkrav vid nyanställning
Dalarna slopar delvis vaccinkrav för regionanställda
Rätten går på Dalarnas linje – vaccinkrav bröt inte mot lagen
Dalarna inför krav på vaccinationsbevis för alla anställda