Under de följande fem åren efter 2023 är det tänkt att ytterligare drygt 700 operationer ska omfördelas, men det förutsätter att lokalerna vid Lasarettet i Enköping anpassas för att klara större patientvolymer.

– Det handlar om att arbeta på ett smartare sätt och använda sjukhusen och externa vårdgivare till det de är bäst på. De stora vinnarna är patienterna, som får vård snabbare. Men det innebär också en möjlighet till utveckling och specialisering, både för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Genom att flytta ut vissa ingrepp till externa vårdgivare kan vi bereda plats för mer avancerade ingrepp på båda sjukhusen, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Region Uppsalas båda sjukhus har haft i uppdrag av sjukhusstyrelsen att utreda hur tillgängligheten till vård ska öka genom att nyttja sjukvårdsresurserna på ett mer effektivt sätt. »Utredningen föreslår bland annat att vissa typer av operationer flyttas från Akademiska sjukhuset till Lasarettet i Enköping och till externa vårdgivare, både privata och offentligt drivna«, står det i pressmeddelandet där det också framgår att sjukhusstyrelsen under måndagen beslutade att genomföra de rekommenderade åtgärderna. S, V och MP reserverade sig mot beslutet och yrkade på återremiss och därefter avslag.

Läs också:
Plan om att flytta bassjukvård från Akademiska går vidare
Eventuell flytt av bassjukvård oroar facket på Akademiska
Akademiska utreder om vård ska flyttas ut till privata aktörer