Sedan i mitten av december befinner sig Region Värmland i förstärkningsläge till följd av ökad smittspridning av såväl covid-19, influensa och andra smittsamma virussjukdomar. Två veckor senare har ingenting förbättrats – tvärtom. Även om situationen under julhelgen var något bättre tack vare personal som ställde upp har läget nu återigen försämrats. De senaste dagarna har det dessutom rått halka, vilket lett till en ökning av antalet frakturer.

På onsdagen kallade regionen till en presskonferens för att ge en uppdatering kring det pressade läget. Göran Karlström, regionens medicinskt ledningsanvariga, vädjade till kommunerna om att få hjälp med att ta hand om de 66 utskrivningsklara patienter som ligger kvar på länets tre sjukhus.

Göran Karlström sa sig ha förståelse för att kommunerna, liksom regionen, har hög sjukfrånvaro bland personalen och att det därför är svårt att ta hem brukare till äldreboenden eller hemtjänst.

– Vi vet att de har ett jättetufft sjukläge. Det enda vi kan be om är att man verkligen, verkligen förstår att vi har det synnerligen besvärligt och att man gör sitt yttersta, sa han under presskonferensen.

Regionen har redan gjort mycket för att stärka bemanningen och öppna fler vårdplatser.

– Givet att vi redan har vidtagit en massa förstärkningsåtgärder är det en av de jobbigaste dagarna som vi någonsin har haft, sa Göran Karlström.

För tillfället är 61 covidpatienter inskrivna på sjukhus. Värmland är också den region som har haft flest fall av RS-virus i förhållande till sin folkmängd i år.

– Vi har också sett allvarliga influensafall som till och med har krävt intensivvård, sa han.