Det finns inget liknande program sedan tidigare, enligt Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU). Planen är att de första ST-läkarna med inriktning kris- och katastrofhantering ska börja efter sommaren 2023.

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset. Pressfoto

Idén kommer från läkaren och professorn Ann-Marie Wennberg som förutom rollen som sjukhusdirektör även är ordförande för Nationella vårdkompetensrådet. Hon hoppas att det skräddarsydda programmet både ska stärka sjukhusets och samhällets förmåga i händelse av kris eller katastrof.

– Sjukhuset arbetar kontinuerligt för att hantera de stora utmaningar som en kris eller katastrof skulle innebära. Men med tanke på det säkerhetspolitiska läget och erfarenheter från pandemin ser vi behovet av en strategisk satsning på kris- och katastrofhantering i samverkan med andra viktiga aktörer inom området, säger hon i ett pressmeddelande.

Det finns visserligen obligatoriska kurser inom kris- och katastrofhantering sedan tidigare, men inte något skräddarsytt program på området för ST-läkare.

– Planering för utbildningsprogrammets exakta upplägg pågår just nu. Men tanken är att utbildningen ska vara bred och beröra olika typer av händelser så som krig, pandemier, och naturkatastrofer, säger Joakim Björås, som är sjukhusövergripande utbildningschef vid Utbildningsenhet FoUUI.

Målet är att ge deltagarna en bred kunskap inom krishantering med inriktning mot hälso- och sjukvård. Som exempel på vad de ska läsa sig ges katastrofmedicin, stabsarbete, samverkan med, och kunskap om, andra samhällsaktörers roller i kris och krig.

Preliminärt är tanken att rikta in sig mot universitetssjukhusets ST-läkare som befinner sig i senare delen av sin ST (år 3-5 ungefär), och öppna upp för ansökningar från alla inriktningar eftersom SU anser att det behövs en bredd gällande kunskaper för att hantera olika potentiella kriser/katastrofer.