Sahlgrenska universitetssjukhuset har ett avtal om vårdtjänster med flera underavtal med isländska myndigheter.

Avtalen täcker inte könsbekräftande kirurgi. Av ett mejl från Sahlgrenska till Socialstyrelsen framgår dock att Island vill att sjukhuset ska ta emot patienter även för den typen av ingrepp. Nu vill Sahlgrenska veta om det är ok.

»Så som vi uppfattar regelverket kan operation i Sverige endast kan ske om Socialstyrelsen beviljat ansökan avseende individ som är folkbokförd i Sverige. Vad gäller vid internationella överenskommelser, i detta fall Island, som har en motsvarande ansökningsprocess som i Sverige?«, undrar företrädare för sjukhuset i mejlet.

Enligt mejlet har sjukhuset kapacitet att ta emot patienterna för behandling. Där framgår också att det bara är själva kirurgin som i så fall kommer att ske i Sverige.

»Utredningsvård och uppföljning kommer att ske på Island«, står det i mejlet.