Tjänsten, som varit igång sedan början av november, består av två »rådgivande och coachande« samtal och riktar sig till personer som påbörjat en statinbehandling mot höga blodfetter, skriver TLV på sin hemsida. I samband med att personen hämtar ut sitt läkemedel på ett apotek erbjuds hen ett första samtal med en farmaceut. Utifrån samtalet ger farmaceuten individanpassade råd och information om behandlingen med syfte att »öka patientens motivation och förenkla läkemedelsanvändningen«. Några veckor senare följs det första samtalet upp med ytterligare ett samtal, antingen på telefon eller på apotek, om hur behandlingen fungerar.

Drygt 500 farmaceuter har fått extra utbildning och certifierats för att genomföra samtalen och tjänsten erbjuds på cirka 140 öppenvårdsapotek runt om i landet. Dessutom ingår 40 apotek, som rekryterar personer till en kontrollgrupp som får apotekens »vanliga« rådgivning kring statinbehandling. Utvärderingen genomförs som ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet. Försöket coachande samtal ska pågå till sommaren 2023 med målet att runt 1 500 personer ska ha fått båda samtalen innan dess.

Läkemedelssamtalen är det andra försöket med farmaceutiska tjänster som genomförts av TLV och Sveriges apoteksförening. I det första som avslutades under våren 2022, gav farmaceuter på apotek stöd och rådgivning kring inhalationsteknik och inhalationsläkemedel.

TLV fick i sitt regleringsbrev för 2021 i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek, ta fram regelverk och föreslå en modell för offentlig ersättning. Uppdraget ska genomföras under en treårsperiod och redovisas i årliga rapporter med en slutrapport i mars 2024. Den första delrapporten publicerades i februari 2022.