– Vi hade lite tur i början av året, för då sökte inte folk för vanliga sjukdomar. Nu söker folk för vanliga sjukdomar också, så det är ett enormt tryck på sjukvården, säger Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening, i en intervju i SVT Morgonstudion på måndagen.

Spridningen av olika virus har fått stor påverkan på sjukvårdssystemen både utomlands och i Sverige. I början av månaden gick WHO, EU-kommissionen och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC ut i ett gemensamt uttalande och manade till vaksamhet. De tre infektionsgisslen som specifikt nämndes var influensa, covid-19 och RS.

Och i Sverige ökar antalet personer som vårdas med covid-19 i slutenvården. Den 9 december hade regionerna uppskattat det till 1 339 inneliggande personer, inklusive intensivvård, enligt Socialstyrelsens statistik. För att sätta siffrorna i perspektiv var det drygt 400 i mitten av maj, medan det i pandemins topp i januari 2021 kröp uppåt 3 000.

Som exempel hade Västra Götalandsregionen på onsdagen förra veckan över 200 personer som vårdades med covid-19 inneliggande, en fördubbling mot siffran två veckor tidigare.

– Jag hoppas att vi ska nå en topp innan julen, men det vet man inte, viruset är ju lite gäckande. Det börjar bli en ganska pressad situation på sjukhusen med vårdplatser, så de har det jobbigt, säger Marga Brisman, pandemisamordnare och regionchefläkare i VGR, till TT.

Tittar man enbart på covid-19-patienter i intensivvården, är siffrorna i nuläget mer blygsamma. Den uppskattade totalen den 9 december var 31, mot över 100 i början av året.

Smittspridning av olika virus har den senaste tiden orsakat problem på flera håll i landet. I förra veckan gick exempelvis Akademiska sjukhuset upp i stabsläge på grund av en kombination av vårdplatsbrist och hög belastning på akuten efter en våg av olika virus.

Också akuten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna pressas hårt av RS-, influensa- och magsjukevirus, samtidigt som personalbristen gör sig gällande. Malin Ryd Rinder, medicinsk verksamhetschef på sjukhuset, betecknar läget som »mycket, mycket ansträngt«

I fredags höll socialminister Jakob Forssmed (KD) en presskonferens tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Myndigheterna pekade på att vecka 48 registrerades över 6 700 covidfall i Sverige. Det är en ökning med 58 procent från veckan innan.

– Vi är uppe på samma nivåer som vi var i vecka tolv i våras. Den här ökningen syns i alla åldrar, och särskilt inom särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.