I den nya rapporten »Välfärdens kompetensförsörjning« visar SKR på en allt svårare bemanningsekvation framöver för sjukvården: behovet av att nyanställa växer samtidigt som tillgången på personal med rätt kompetens kommer att minska.

Hälso- och sjukvården skulle behöva anställa totalt 85 500 personer fram till 2031 – 22 500 på grund av den ökande andelen äldre i befolkningen och 63 000 på grund av kommande pensionsavgångar.

− I sex av tio kommuner minskar till och med antalet personer i arbetsför ålder de kommande tio åren. Ska Sverige lyckas trygga välfärden framåt måste vi utgå från fakta. Arbetskraften kommer inte att räcka till. Vi kommer att behöva komplettera rekrytering med flera olika och samspelande insatser, säger Caroline Olsson som är chef för den arbetsgivarpolitiska avdelningen i ett pressmeddelande

För att klara det krävs långsiktiga åtgärder och en helhetssyn där arbetsgivare, staten och fackliga organisationer samarbetar enligt henne. Det handlar bland annat om att få fler att börja jobba heltid och fortsätta arbeta högre upp i åldrarna.

 

Demografisk utmaning framöver

Fram till 2031 ökar personer i arbetsför ålder endast med fyra procent vilket motsvarar omkring 253 000 personer. Antalet faktiskt sysselsatta beräknas öka med 169 000 under samma period.

Fram till 2031 kommer personer 80 år eller äldre att öka med nästan 264 000 personer. Det innebär att gruppen ökar med nästan 50 procent.

Kommuner och regioner (inräknat privata utförare) behöver anställa 410 000 personer fram till 2031 på grund av befolkningsutveckling och pensionsavgångar.

 

Källa: SKR