I maj föreslog den tidigare rödgröna regeringen en lagändring för att minska risken att personer med privat sjukvårdsförsäkring går före andra med större vårdbehov. Regeringen ville att avtalen mellan regioner och privata vårdgivare skulle säkerställa att uppdraget från regionen inte påverkas negativt av andra uppdrag som vårdgivaren har.

I juli lämnades även en utredning över till den dåvarande regeringen, där kontentan var att vårdgivare inte ska kunna ha både privata sjukförsäkringspatienter och patienter med offentligt finansierad vård. Utredningen gav därigenom förslag på mer skarpa lagändringar.

Förslaget som ligger på bordet är dock det tidigare, från maj. Men det stoppades av högerkoalitionen efter valet, vilket som bekant ledde till en ny regering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna. De fyra la tillsammans en följdmotion om att slopa det tidigare rödgröna regeringsförslaget, vilken alltså får en majoritet i riksdagen.

Och nu föreslår också socialutskottet att riksdagen säger nej till förslaget. Utskottet menar att den tidigare regeringen inte har »visat att förslaget skulle utveckla och förbättra funktionssättet hos de privata sjukförsäkringarna«, skriver Riksdagen i ett pressutskick. Enligt socialutskottet har den tidigare regeringen inte heller lyckats visa att det finns problem med medicinska prioriteringar  eller att privata försäkringar leder till att patienter med mindre behov går före dem med högre behov.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet invänder mot utskottets förslag i en gemensam reservation. Partierna menar att nuvarande system går emot sjukvårdslagstiftningens principer att den som har störst behov ska ges företräde till vården.

Den 25 januari ska riksdagen fatta beslut.

Läs även:
Skärpt lag för privata försäkringar i vården stoppas av högerkoalitionen
Utredning föreslår hårdare regler för privata sjukvårdsförsäkringar
Regeringen vill förbjuda privata försäkringar i offentlig vård
Ny lag ska förhindra att försäkringspatient får förtur