Infektionssäsongen har dragit i gång på allvar och trycket på vården är hårt. På tisdagsmorgonen hade Södersjukhuset mer än 20 procent överbeläggningar, motsvarande fler än 100 patienter inom vuxensjukvården, enligt ett pressmeddelande. På akutmottagningen väntade samtidigt 40 patienter på vårdplats. En av dem har väntat sedan i söndags, skriver Svenska Dagbladet. Även barnsjukvården är ansträngd, då många fall av RS-virus har konstaterats.

För att minska på trycket har alla planerade operationer tills vidare ställts in, enligt SvD.

I pressmeddelandet listas ett flertal andra åtgärder som nu vidtas. Bland annat kommer ambulanser tillfälligt att styras om från Södersjukhuset till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och patienter med samma smitta kommer att samvårdas genom kohortvård för att utnyttja vårdplatserna optimalt.

Ytterligare åtgärder kan bli aktuella om situationen förvärras.

TRE BEREDSKAPSNIVÅER

Inom hälso- och sjukvården finns tre beredskapsnivåer:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen