Först meddelade Region Västerbotten att förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett tvingas stänga över jul- och nyårshelgerna. I förra veckan kom nya bud: Stoppet förlängs fram till den 23 januari. Över jul och nyår finns dock jourhavande barnmorska och gynekolog på plats om akuta behov uppstår. Men de två sista veckorna är särskilt problematiska. Då finns ingen läkare att få tag på och lasarettet kommer därför inte ens att kunna bistå vid akuta gynekologiska behov eller förlossningar.

Det beskedet har fått 14 ST-läkare som jobbar jourtid på akutmottagningen i Lycksele att reagera, eftersom de nu riskerar att få hantera akuta tillstånd utan att ha den rätta kompetensen, skriver Västerbottens-Kuriren. I ett brev till politiker och tjänstemän som tidningen har tagit del av frågar de sig hur de ska agera om patienter exempelvis kommer in med utomkvedshavandeskap eller störtblödningar efter missfall eller abort. Enligt ST-läkarna handlar det inte längre om avstånd, utan om människoliv.

»Ovan nämnda tillstånd är allvarliga och inte sällan livshotande. Dessa har, precis som i övriga landet, till dags dato handlagts av gynekolog/obstetriker. Vi känner stor oro inför det faktum att vi nu förväntas ta hand om dessa patienter«, skriver ST-läkarna i brevet.

Läkarna är också kritiska till att varken akut- eller ambulanspersonal har varit med i risk- och konsekvensanalyser – och att informationen om stängningen har gått genom media.

Regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa skriver i en kommentar till Läkartidningen att hon förstår att beskedet väcker oro och att ansvariga verksamhetschefer för en dialog med läkarna för att hantera frågan.