Södertälje sjukhus gick upp i stabsläge klockan 13 på tisdagen, skriver sjukhuset på sin webbplats. Orsaken är belastningen på sjukhuset ökat på grund av covid-19 och säsongsinfluensa.

Stabsläget innebär att en särskild sjukvårdsledning inrättas som frekvent uppdaterar sig om läget. Konkret ställs också elektiva operationer in, liksom mottagningsbesök som inte är nödvändiga just nu.

Södertälje sjukhus hade på tisdagsmorgonen 41 patienter inlagda med bekräftad covid-19, och 6 patienter inlagda med säsongsinfluensa.

Capio S:t Görans sjukhus skriver kort på sin webbplats att ett stabsläge rått sedan 12.30 på tisdagen. Skälet är en ökad belastning med många patienter i behov av slutenvård.

Sedan tidigare har både Södersjukhuset och Norrtälje sjukhus gått upp i stabsläge.

 

TRE BEREDSKAPSNIVÅER

Inom hälso- och sjukvården finns tre beredskapsnivåer:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen