Staffan Bergström. Foto: Emelie Stenqvist

Under sin tid som ordförande för föreningen Rätten till en värdig död kom läkaren Staffan Bergström i kontakt med en ALS-sjuk man. Mannen i fråga ville avsluta sitt liv och sommaren 2020 försåg Staffan Bergström honom med en dödlig dos sömnmedel. Men det handlade aldrig om dödshjälp, påpekar han flera gånger.

– Mannen ville själv ta av sig sin andningsmask. Utan den kunde han inte andas liggande på grund av sin kakexi. Det jag gjorde var att ge honom sömnmedel så att han skulle slippa ångesten, lufthungern och andnöden som skulle uppstå – det var inte för att ta livet av honom. Det gjorde han på egen hand, jag hjälpte honom bara att få sova in i döden.

Händelsen blev början på en rad turer hos Inspektionen för vård och omsorg och i rättsapparaten. I höstas beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, att dra in Staffan Bergströms legitimation. För Läkartidningen berättade han att han förberedde sig för att överklaga hela vägen till Europadomstolen om så skulle krävas.

– För mig är inte legitimationen av betydelse, däremot principen. (…) Jag vill att det ska bli klart vad som gäller och jag är angelägen om att få ett prejudikat på högsta möjliga nivå, sa han då.

Nu har även tingsrätten sagt sitt om det inträffade: Staffan Bergström har dömts för narkotikabrott. Straffet blev villkorlig dom och dagsböter.

Tingsrättens slutsats är att överlåtelsen av läkemedlet till patienten inte kan anses ha skett i medicinskt syfte, eftersom Staffan Bergström säger sig ha fått läkemedlet av en kollega som skrivit ut det till sig själv.

»Det finns inte heller något annat legalt syfte med överlåtelsen«, skriver tingsrätten.

– Åklagaren menade i rätten att mitt agerande kunde likställas med en langare som på gatan lämnar narkotika till en missbrukare. Men som min advokat invände: En jourhavande läkare som rycker ut för att lindra en döende persons plågor kan inte likställas med en narkotikalangare. Alla sömnmedel i Sverige är narkotikaklassade. Jag har också hört mig för bland höga jurister som menar att åklagarens resonemang är helt uppåt väggarna, säger Staffan Bergström.

Straffvärdet för brottet motsvarar ett kortare fängelsestraff, men rätten menar att straffvärdet i det här brottet är begränsat och hänvisar också till att Staffan Bergström har blivit av med sin läkarlegitimation och på så vis lidit men.

– För mig personligen är det tråkigt att det här aldrig har någon ände. Nu får jag överklaga den här domen också, efter att redan ha överklagat deslegitimeringen.

Läs också:
Staffan Bergström blir av med sin läkarlegitimation
4 av 10 läkare positiva till legalisering av dödshjälp
Läkare hjälpte man sjuk i ALS att dö