Det var under en intervju med SVT Stockholm tidigare i höstas som en barnmorska och fackligt förtroendevald vid Södertälje sjukhus fick frågan om hur hon tänkte när hon röstade i regionvalet. När barnmorskan svarade la sig sjukhusets kommunikationschef i och poängterade att »man får prata i egenskap av egen, men inte som medarbetare i politiken«. Samma chef kontaktar sedan SVT och ber, utan barnmorskans vetskap, att intervjun inte ska publiceras. Chefen menade att sjukhuset måste vara partipolitiskt neutralt, något som vederbörande fann stöd för i regionens riktlinjer.

Händelsen fick mycket kritik, liksom regionens riktlinjer. Bland annat sa journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke i Läkartidningen att det är »bristande pregnans i formuleringarna och lätt att det här uppfattas som att man inte får uttrycka sig till massmedier i politiska frågor«.

Nu har Region Stockholm »justerat« riktlinjerna, skriver regionen på sin webbplats. Där skriver Region Stockholm att alla medarbetare enligt svensk grundlag har rätt att fritt uttrycka sina åsikter. »Detta ska återspeglas i regionens riktlinjer«, står det i ett pressmeddelande.

Läs även:
Kritik mot Stockholms pm om »partipolitisk kommunikation«
Nya vittnesmål om tystnadskultur bland läkare