Situationen vid Sunderby sjukhus är ansträngd, med ett stort antal patienter i behov av vård, samtidigt som det finns för få bemannade vårdplatser, enligt ett pressmeddelande. Ovanpå detta är dessutom många i personalen sjuka. Sammantaget har det gjort att man natten till onsdagen beslutade att gå upp i stabsläge.

– Vi jobbar tillsammans för att stabilisera situationen, säger Moa Bjerner, divisionschef inom länssjukvården i Region Norrbotten.

Personalen på Sunderby sjukhus är dock långt ifrån ensamma om att ha en besvärlig situation just nu. Flera sjukhus på olika håll i landet befinner sig redan i stabsläge. Andra har gått snäppet längre och är i förstärkningsläge.

TRE BEREDSKAPSNIVÅER

Inom hälso- och sjukvården finns tre beredskapsnivåer:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen