Som Läkartidningen tidigare har berättat är Sylf Stockholm i stort nöjda med hur det har fungerat med starten av bastjänstgöringen, BT, i Stockholm. Det är även BT-läkarna. Men nivåerna på BT-lönerna oroar samtidig Sylf Stockholm.

Medellönen för den senaste omgången BT-läkare i Stockholm var drygt 43 000 kronor, se faktaruta. Lönespannet har legat mellan 42 000 och 47 000 kronor beroende på tidigare klinisk erfarenhet, enligt Sylf.

Maria Belikova, Sylf Stockholm. Foto: Privat

– Det är alarmerande att BT-lönerna pressas ner under snittet för legitimerade läkare och långt under snittingångslönerna för ST-läkare i regionen. Det tycker vi är fel utifrån det ansvaret som BT-läkare tar på arbetsplatsen, säger Maria Belikova, som är ordförande i Sylf Stockholm och AT-läkare på Karolinska universitetssjukhuset.

Hon fortsätter:

– Vi får till oss att vissa har gått ner i lön när de började sin BT. Det är inte rimligt.

Pia Sondell, som är BT-chef Region Stockholm, försvarar lönerna. Hon väljer att svara på Läkartidningens frågor via mejl.

»I regionen ser löneläget olika ut beroende på om man arbetar inom primärvård, psykiatri eller inom exempelvis internmedicin på något av akutsjukhusen. BT-programmet är ett fristående program, inte ett ST med integrerat BT. Efter genomförd BT kan BT-läkarna söka en ST«, skriver Pia Sondell som svar på Läkartidningens fråga om hon anser att BT-lönerna ligger på rätt nivå.

I regionens lokala kollektivavtal, LOK 2020, har Region Stockholm och Stockholms läkarförening enats om att det ska vara en »väsentlig skillnad i nivån på lönesättningen mellan AT och BT«. Sylf Stockholm ifrågasätter om det verkligen är det.

– Högsta lönen i AT-trappan är 37 000 kronor, så man kan ju undra om det är så pass stor skillnad. De som låg lägst i våras av BT-läkarna fick ju 42 000 kronor, säger Maria Belikova.

Pia Sondell tycker dock regionen följer det som avtalats.

»Det är en skillnad i lön mellan AT och BT«, skriver hon och påpekar att medellönen för AT är cirka 35 000 kronor i Stockholm medan medellönerna för BT under den senaste omgången var 43 169 kronor.

Hon tillägger:

»BT-programmet är en klinisk utbildningstjänst med stort inslag av regelbunden handledning och utbildning under hela BT-året. Många av våra BT-läkare har arbetat mindre än ett år efter sin svenska legitimation«.

Sylf har länge varnat för låga BT-löner och sagt att man ska följa löneutvecklingen noga. Läkarförbundet och Sylf är eniga om att BT-lönerna ska ligga i linje med ST-lönerna eftersom den nya bastjänstgöringen, BT, är en del av ST. Men hittills har det inte varit så, enligt Sylf.

Läkartidningen skrev i februari att BT-läkare tjänar flera tusen kronor mindre i månaden än sina ST-kollegor. I Norrbotten var skillnaden exempelvis ibland uppemot 10 000 kronor. Medan BT-läkarnas löner ligger på strax över 40 000 kronor i månaden, låg ST-läkarnas lägsta rekommenderade ingångslön i Norrbotten 2021 på 46 500 kronor.

Läs också:
Trevande start för läkarnas bastjänstgöring
Tuffa löneförhandlingar om BT väntas
»BT måste ses som en randning inom ST i stället
Första BT-gänget i Stockholm: »Oerhört lärorikt«

 

BT-löner hittills i Stockholm

BT-grupp 1 (29 stycken): medellön 44 510 kronor

BT-grupp 2 (17 stycken): medellön 43 029 kronor

BT-grupp 3 (23 stycken): medellön 43 165 kronor

 

Källa: Region Stockholm

Bastjänstgöring, BT

BT är en del av den nya specialiseringstjänstgöringen, ST, för läkare i Sverige. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2021.

De innebär att ST ska inledas med BT som ska vara minst 6 månader. En vanlig tid för att göra BT och uppnå BT-målen bör dock vara cirka ett år. BT kan anordnas som en separat fristående tjänst eller inom ramen för en tjänst för en hel ST.

Alla omfattas inte av det nya systemet direkt. Läkare som gjort svensk AT eller påbörjat, men inte avslutat, en ST före den 1 juli 2021 kan få bevis om specialistkompetens enligt de gamla reglerna.