Inför 2021 satsade den tidigare regeringen 3,3 miljarder kronor på ett utbildningsstöd i äldreomsorgen, det så kallade Äldreomsorgslyftet, med målet att höja utbildningsnivån bland personalen. Satsningen gjorde det bland annat möjligt att läsa olika kompetenshöjande kurser i exempelvis svenska eller ledarskap. Men en utvärdering från Socialstyrelsen har visat att bara 42 procent av miljardsumman användes – resten fick skickas tillbaka, rapporterade Dagens Nyheter tidigare i veckan. Orsakerna var flera, bland annat att det varit svårt att få in vikarier när den ordinarie omsorgspersonalen skulle utbildas.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) säger till tidningen att både kommuner och privata vårdgivare visserligen har »lyckats genomföra en hel del«, men hon medger ändå att pengarna inte har använts i den utsträckning som man hoppats.

– Kan man styra om det och förändra det så att det kommer fler till del? säger Anna Tenje och lovar en utvärdering så snart som möjligt efter årsskiftet.

Läs också: Mindre än hälften av miljarderna från Äldreomsorgslyftet användes