Enligt en undersökning från de tyska sjukhusens samarbetsorganisation räknar 60 procent av sjukhusen med en ekonomisk förlust nästa år, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Organisationens chef går till och med så långt att han varnar för att flera sjukhus, speciellt mindre sådana, riskerar att gå i konkurs.

Anledningen till den tuffa ekonomiska situationen är dels ökade kostnader för medicin, el och teknik, dels personalbrist, som enligt Sveriges Radio leder till »dyra nödlösningar«.

Nyligen utlovade emellertid den tyska regeringen en ny finansieringsreform för de tyska sjukhusen. Den schablonersättning per patientfall som sjukhusen får i dag ska ersättas av en ny och enligt regeringen, tryggare finansiering.

– Medicinska avgöranden ska hamna i förgrunden, inte ekonomin, säger den tyska hälsoministern Karl Lauterbach (S), till Ekot.

När den nya finansieringen ska vara på plats är dock oklart. Den tyska regeringen har också flaggat för att sjukhusvården i stort behöver reformeras och flera mindre sjukhus slås samman – något som inte tas emot väl i de tyska delstaterna, som ansvarar för sjukhusen.

– Jag hoppas inte regeringen vill styra var våra sjukhus ska ligga, säger sjukvårdsministern i delstaten Bayern, Klaus Holetschek (CSU).