Det är det stora inflödet av patienter på såväl akuten som andra vårdavdelningar, i kombination med en hög sjukfrånvaro bland personalen som sätter press på sjukvården i Region Kronoberg. Enligt ett pressmeddelande är det ett extremt läge vad gäller överbeläggningar, särskilt i Växjö.

Nu ställs planerade operationer in till och med måndag. Samtidigt tillförs mer resurser till akuten.

– De resurser vi har måste vi använda på klokast möjliga sätt. Vi måste prioritera de svårast sjuka nu, till exempel cancerpatienter och akuta patienter, säger Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef.

Dessutom kommer partner endast få stanna kvar på BB efter förlossning i mån av plats.

Även på länets vårdcentraler är belastningen hög, med ett stort inflöde av patienter som söker vård för infektioner och sjukfrånvaro bland personalen.

TRE BEREDSKAPSNIVÅER

Inom hälso- och sjukvården finns tre beredskapsnivåer:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.